Wales

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

FacebookRTS Wales Centre
Twitter@RTSWales     @RTSWalesDigital

Welcome to the new-look RTS Wales pages - Croeso!

Once you have read about us, we suggest you go to our Latest News page, or one of the other pages listed on the right.

Cymraeg

The Wales Centre of the Royal Television Society, (Y Gymdeithas Deledu Frenhinol), has been active since 1959, and has built a solid reputation for bringing people together to debate and explore topical issues which are particularly relevant to television in Wales.

The Centre is also committed to professional development, and is keen to explore ways of raising standards through its activities.  We work with universities and colleges across Wales.

Welsh-language programme making is an important constituent part of broadcasting in Wales, and in recent years the Wales Centre has tailored some of its activities to reflect this.

We arrange a schedule of some ten events per year, and are always very pleased to welcome new members.

We have recently negotiated special rates for RTS Members at the Park Plaza in Cardiff, including free gym membership, a 15% discount on spa treatments, and a reduced rate for accommodation.
More details here.

Meet our Committee here.
 

For further details of RTS Wales Centre events, please contact: 

Hywel Wiliam  (Administrator)

Tel: 07980 007 841

Email: hywel@aim.uk.com

Join the RTS


Ynghylch Canolfan Cymru

Bu Canolfan Cymru y RTS, (Y Gymdeithas Deledu Frenhinol), yn weithgar ers 1959, a bellach hi yw'r brif lwyfan i bobl drafod materion cyfredol ym myd teledu sydd o ddiddordeb arbennig i Gymru.

Mae'r Ganolfan hefyd wedi ymrwymo i ddatblygiad proffessiynol, ac mae'n awyddus drwy ei gweithgareddau i ganfod ffyrdd i godi safonnau.  Mae RTS Cymru'n gweithio gyda phrifysgolion a cholegau ledled Cymru.

Mae rhaglenni iaith Gymraeg yn gynyddol bwysig i ddarlledu yng Nghymru, a dros y blynyddoedd diweddar mae RTS Cymru wedi cynnal digwyddiadau er mwyn adlewyrchu hyn.

Rydym yn trefnu rhyw ddeg o ddigwyddiadau bob blwyddyn, ac yn falch o groesawu aelodau newydd.

Yr ydym yn ddiweddar wedi negodi cyfraddau arbennig ar gyfer aelodau yn y Park Plaza yng Nghaerdydd gan gynnwys aelodaeth o gampfa am ddim, gostyngiad o 15% ar driniaethau Spa a gostyngiad ar gyfer llety.
Mwy o fanylion.

Ein Pwyllgor ni

 
Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau Canolfan Cymru yr RTS, cysylltwch â: 

Hywel Wiliam  (Gweinyddwr)

Tel: 07980 007 841

Email: hywel@aim.uk.com

Ymaelodwch â'r GDF (RTS)

 

Upcoming Events

There are no events coming up at the moment. Check back again soon or become a member to gain free entry and notifications to events.