Sgwrs gyda Bethan Jenkins AC

Sgwrs gyda Bethan Jenkins AC

Thursday, 10 November, 2016
7pm - 8pm

Location

Y Stiwdio Deledu, Llawr Isaf,
Adeilad ATRiwM,
Stryd Adam,
CAERDYDD
CF24 2FN
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Early Evening

 
Mae hwn yn gyfle i glywed barn Bethan Jenkins AC, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, y Cynulliad Cenedlaethol, ar gyflwr presennol y cyfryngau yng Nghymru.  Yn ymuno â hi ar y panel fydd Huw Marshall (Cyfarwyddwr Awr Cymru a chyn-bennaeth digidol, S4C), Dr Ruth McElroy (Darllenydd mewn Astudiaethau Teledu, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol De Cymru) a Martin Shipton (Prif Newyddiadurwr, y Western Mail).

Bydd y drafodaeth yn cwmpasu nifer o bynciau, gan gynnwys dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus, lluosogrwydd, cyfryngau rhyngweithiol a teledu ar alw.  Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar y rhaglen waith mae'r Pwyllgor wedi gosod ei hun yn ystod tymor y Cynulliad hwn, yn ei rôl wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.

​Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Tim Hartley, Cadeirydd RTS Cymru.

Bydd lluniaeth a cyfieithu ar y pryd ar gael.

RSVP:  Hywel Wiliam, hywel@aim.uk.com neu 07980 007 841

Back to Wales
 

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

Adeilad ATRiwM,
Stryd Adam,
CAERDYDD
CF24 2FN
United Kingdom

Related Events

In the advent of technological development with the introduction of on...
London
Wed, 24/10/2018
Charlotte Moore will deliver the Steve Hewlett Memorial Lecture.
London
Thu, 11/10/2018