Sgwrs gyda Bethan Jenkins AC

Sgwrs gyda Bethan Jenkins AC

Thursday, 10 November, 2016
7pm - 8pm

Location

Y Stiwdio Deledu, Llawr Isaf,
Adeilad ATRiwM,
Stryd Adam,
CAERDYDD
CF24 2FN
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
RTS National Event

 
Mae hwn yn gyfle i glywed barn Bethan Jenkins AC, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, y Cynulliad Cenedlaethol, ar gyflwr presennol y cyfryngau yng Nghymru.  Yn ymuno â hi ar y panel fydd Huw Marshall (Cyfarwyddwr Awr Cymru a chyn-bennaeth digidol, S4C), Dr Ruth McElroy (Darllenydd mewn Astudiaethau Teledu, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol De Cymru) a Martin Shipton (Prif Newyddiadurwr, y Western Mail).

Bydd y drafodaeth yn cwmpasu nifer o bynciau, gan gynnwys dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus, lluosogrwydd, cyfryngau rhyngweithiol a teledu ar alw.  Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar y rhaglen waith mae'r Pwyllgor wedi gosod ei hun yn ystod tymor y Cynulliad hwn, yn ei rôl wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.

​Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Tim Hartley, Cadeirydd RTS Cymru.

Bydd lluniaeth a cyfieithu ar y pryd ar gael.

RSVP:  Hywel Wiliam, hywel@aim.uk.com neu 07980 007 841

Back to Wales
 

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

Adeilad ATRiwM,
Stryd Adam,
CAERDYDD
CF24 2FN
United Kingdom

Related Events

Following the challenging headwinds of 2023, what lies ahead for the UK TV...
London
Tue, 30/01/2024
RTS is pleased to present an exciting Q&A session with the team behind...
Mon, 18/12/2023
Cwis Nadolig Christmas Quiz
Pendyris Street
Tue, 12/12/2023