RTS Cymru Wales: Sinemaes 2019

RTS Cymru Wales: Sinemaes 2019

Saturday, 3 August, 2019 to Saturday, 10 August, 2019

Location

National Eisteddfod
Llanrwst
Conwy
LL26 0PT
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Centre Event

 
RTS Cymru Wales is partnering with a number of other organisations to run Sinemaes, a 'pop-up' cinema at the National Eisteddfod in Conwy County.

Mae RTS Cymru Wales yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill i redeg Sinemaes yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy eleni.

This year the week-long festival, which runs from 3—10 August, is being held at Llanrwst, Conwy.  Further details can be found at: eisteddfod.wales/2019-eisteddfod 

RTS Cymru Wales is hosting three events, linked to our presence in Sinemaes:

Date Event Details
Monday 5 August, 3.00pm–4.00pm Choose your favourite Welsh language TV Comedy

As part of RTS Cymru Wales’ 60th anniversary celebration, Tim Harley will present clips of comedy classics from the archive, broadcast over the past 60 years.

This is your opportunity to choose your favourite programme. Voting forms will be available for you to vote all week and the winning programme will be shown in full on Saturday 10 August at 3.30pm. 

Friday 9 August, 6.45pm–8.00pm Dal: Yma/Nawr A screening of this innovative and unique film by director Marc Evans, which shows the development of Welsh poetry stretching back over 2,000 years. 
Saturday 10 August, 3.30pm–4.30pm Your favourite Welsh language TV Comedy A screening of the winning comedy programme

Free entry – everyone welcome
Simultaneous translation will be available for the presentation on Monday 5 August.


Eleni mae'r ŵyl, sy'n rhedeg rhwng 3 a 10 Awst, yn cael ei chynnal yn Llanrwst, Conwy. Manylion pellach: eisteddfod.cymru/eisteddfod-2019

Digwyddiadau Sinemaes RTS Cymru Wales:

Dyddiad Digwyddiad Gwybodaeth
Llun 5 Awst, 3.00pm–4.00pm Dewis eich hoff Raglen Gomedi

Fel rhan o ddathliad pen-blwydd RTS Cymru yn 60 eleni, mi fydd Tim Hartley yn cyflwyno clipiau o rai o glasuron comedi teledu a ddarlledwyd dros y 60 mlynedd diwethaf.

Dyma eich cyfle i ddewis eich ffefryn. Mi fydd ffurflenni ar gael yn Sinemaes i chi bleidleisio yn ystod yr wythnos, ac mi fydd y rhaglen fuddugol yn cael ei dangos brynhawn Sadwrn 10 Awst am 3.30pm. 

Gwener 9 Awst, 6.45pm–8.00pm  Dal: Yma/Nawr Dangosiad o ffilm unigryw ac arloesgar Marc Evans, sy’n dangos datblygiad barddoniaeth Gymraeg sy’n ymestyn yn ôl dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd. 
Sadwrn 10 Awst, 3.30pm–4.30pm: Eich hoff Raglen Gomedi Dangosiad o’r Rhaglen Gomedi Fuddugol

Mynediad am ddim – croeso i bawb
Mi fydd cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer y cyflwyniad ar 5 Awst

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

Plas Tirion
Llanrwst
Conwy
LL26 0PT
United Kingdom

Related Events

Steve Pemberton and Reece Shearsmith event sold out
Inside No. 9 Q&A and Viewing Party. Step into the intriguing world of...
Leicester Square
Wed, 12/06/2024

 
RTS Cymru Wales is partnering with a number of other organisations to run Sinemaes, a 'pop-up' cinema at the National Eisteddfod in Conwy County.

Mae RTS Cymru Wales yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill i redeg Sinemaes yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy eleni.