RTS Cymru Awards 2022

RTS Cymru Awards 2022

Friday, 8 April, 2022
6.30pm

Location

Dora Stoutzker Theatre at the Royal Welsh College of Music and Drama
North Road
Cardiff
CF10 3ER
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

The prestigious awards will be presented at a ceremony hosted by entertainer Stifyn Parri on Friday 8th April 2022 at the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff. 

Bydd y gwobrau mawreddog yn cael eu cyflwyno mewn seremoni a gyfwlynir gan y diddanwr Stifyn Parri ddydd Gwener 8 Ebrill 2022 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

The RTS Cymru Awards celebrate excellence in broadcast television, digital content and student films and aim to recognise the huge variety of skills and processes involved in programme production across a wide variety of categories.

Chair of RTS Cymru Wales, Edward Russell said:

“I’m very much looking forward to seeing the nominees, their colleagues and our sponsors on 8 April for a well deserved pat on the back. We’ve made some incredible television over the past two years whether it’s for the audience at home or across the world and we should celebrate our hard work.”

--------------------------------------------------------------------------

Mae Gwobrau RTS Cymru yn dathlu rhagoriaeth mewn darlledu teledu, cynnwys digidol a ffilmiau myfyrwyr a'u nod yw cydnabod yr amrywiaeth enfawr o sgiliau a phrosesau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu rhaglenni ar draws amrywiaeth eang o gategorïau.

Yn ôl Cadeirydd RTS Cymru, Edward Russell:

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld yr enwebeion, eu cydweithwyr a'n noddwyr ar 8 Ebrill i gynnig llongyfarchiadau haeddiannol iddyn nhw. Rydym wedi gwneud teledu anhygoel dros y ddwy flynedd ddiwethaf boed hynny ar gyfer y gynulleidfa gartref neu ar draws y byd a dylem ddathlu ein gwaith caled."

The Full list of nominees can be found here:

English
Cymraeg
 

Associated Regional Term: 
Award Type: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Related Events

There are no events coming up at the moment. Check back again soon or become a member to gain free entry and notifications to events..

The prestigious awards will be presented at a ceremony hosted by entertainer Stifyn Parri on Friday 8th April 2022 at the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff. 

Bydd y gwobrau mawreddog yn cael eu cyflwyno mewn seremoni a gyfwlynir gan y diddanwr Stifyn Parri ddydd Gwener 8 Ebrill 2022 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.