Gwobrwyon RTS Cymru Wales Awards 2024

Gwobrwyon RTS Cymru Wales Awards 2024

Friday, 12 April, 2024
1800

Location

Royal Welsh College of Music and Drama
Cardiff
CF10 3ER
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Awards

ENWEBIADAU RTS CYMRU WALES NOMINATIONS 2024

We are delighted to announce the full list of nominations for the RTS Cymru Wales Awards 2024 in partnership with HP with Intel.

Combining awards for Undergraduate and Postgraduate students in Wales, alongside programmes and programme makers in the industry, the event will be held at the Royal Welsh College of Music and Drama on the evening of Friday 12 April, arrival from 6:15pm.

In addition, the society will be commemorating the 50th Anniversary of Pobol Y Cwm with a special segment dedicated to the long-running continuing drama. 

Presented by Ruth Dodsworth and Carys Eleri, tickets for the evening event can be purchased at £55 from he​re.

The event ticket includes an after-show party including drinks, canapes and a disco until midnight.

Nominees will be offered two complimentary tickets for the event and will be contacted soon.

----------

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r rhestr lawn o enwebiadau ar gyfer Gwobrau RTS Cymru Wales 2024 mewn partneriaeth gyda HP with Intel.

Gan gyfuno gwobrau ar gyfer myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig yng Nghymru, ochr yn ochr â rhaglenni a gwneuthurwyr rhaglenni yn y diwydiant, cynhelir y digwyddiad yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru nos Wener 12fed o Ebrill.

Ar y noson, bydd y gymdeithas hefyd yn coffau 50 mlwyddiant Pobol Y Cwm gyda rhan arbennig o'r noson yn ymroddedig i'r ddrama barhaus boblogaidd.

Ruth Dodsworth a Carys Eleri fydd yn cyflwyno y seremoni eleni, ac mae'r tocynnau ar gyfer y digwyddiad ar gael i'w prynu am £55 o'r ddolen hon.

Bydd disgo a chanapes ar ôl y seremoni wobrwyo tan yn hwyr.

Bydd yr enwebeion yn cael cynnig dau docyn am ddim ar gyfer y digwyddiad a byddwn yn cysylltu â nhw yn fuan.

 

INDUSTRY AWARDS

Comedy or Entertainment / Comedi neu Adloniant

(Noddir gan / Sponsored by: ScreenSkills)

Cefn Gwlad: Kees Huysmans (Slam Media / S4C)

Iaith ar Daith (Boom Cymru / S4C)

Mwy na Daffs a Taffs (Carlam Ltd / S4C Hansh)

Siwrna Scandi Chris – Norwy (Cwmni Da / S4C)

A Special School (Slam Media / BBC Wales/Network)

 

Digital Original / Gwreiddiol Digidol
(Noddir gan / Sponsored by: ITV Cymru Wales)

Bwmp (Octagon Content / S4C Hansh)

Dom a Lloyd: Cymru Heddiw (Carlam Ltd / S4C Hansh) 

The Forgotten Team (EatSleep Media / FAW x Red Wall+)

Howard yn y Garej (Teledu Tinopolis Cyf / S4C)

The Martin Decker Show (Kevin Jones)

 

Factual / Ffeithiol

Rhod Gilbert; A Pain in the Neck (Kailash Films / Channel 4)

Windrush: Rhwng Dau Fyd (Teledu Tinopolis Cyf / S4C)

Y Frwydr; Stori Anabledd (Cardiff Productions / S4C)

Doctor Who Unleashed (Bright Branch Media Ltd / BBC Three)

Rookie Nurses (Little Bird Films / BBC)

Sian Phillips yn 90 (Rondo Media / S4C)

 

Children’s / Plant

Bex (Ceidiog / S4C)

Deian a Loli a Chloch y Nadolig (Cwmni Da / S4C)

Itopia (Boom Cymru / S4C)

Kim a Cet a Twrch (Boom Plant / S4C)

My Life: I was Bullied (Yeti Television / CBBC)

 

News (short) / Newyddion (byr)

(Noddir gan / Sponsored by: Jigsaw 24)

Argyfwng Twrci a Syria (S4C)

BBC Wales Today - Lucy Owen (BBC Wales)

Channel 4 News - Ambulance: Pressure on the Front Line (Channel 4)

Katie Fenton (ITV Cymru Wales)

Ynys Enlli: Island of ancient legends becomes Europe's first dark sky sanctuary (ITV News)   

 

Sports Documentary / Rhaglen Ddogfen Chwaraeon

(Noddir gan / Sponsored by: Darwin Gray)

Ifan Phillips: Y Cam Nesaf (Whisper Cymru / S4C)

Rygbi Byddar a Chwpan y Byd (Whisper Cymru / S4C)

Slammed: The Seventies (BBC Wales Sport)

Welcome to Wrexham (NEO Studios for Boardwalk Pictures / FX / Disney)

Wrexham: Hollywood or Bust (Rondo Media / BBC Wales)

 

Drama
(Noddir gan / Sponsored by: HP with Intel)

Casualty (BBC Studios / BBC One)

Doctor Who: The Giggle (Bad Wolf, BBC Studios / BBC One)

Men Up (Quay Street Productions, Boom / BBC One)

Steeltown Murders (Severn Screen / BBC One)

Y Sŵn (Joio / S4C)

 

Location Manager / Rheolwr Lleoliad
(Noddir gan / Sponsored by: Creative Wales)

Gareth Roberts (Men Up)

Iwan Roberts (Doctor Who: The Church on Ruby Road)

 

Multiskilled Journalism or Production / Newyddiaduraeth neu Gynhyrchiad aml-sgiliau

(Noddir gan / Sponsored by: Rondo Media)

Tom Brown (BBC Cymru Wales Sport)

Iwan England (Trump: Byd Eithafol)

Lydia Griffith/Siôn Jenkins (Y Byd ar Bedwar: Ymchwiliad Ian Wyn-Jones)

Mike Griffiths (Wales at Six)

Carwyn Jones (Vanished Wales)

 

Production Manager (Factual) / Rheolwr Cynhyrchu (Ffeithiol)

 Alex Ashman (The Dragon on my Shirt)

Francesca Barbieri (various)

Bridie Morris Coombes (Meet the Experts)

Marta Calvin Font (Welcome to Wrexham Season 2)

Nia Newbery (Stori'r Iaith)

 

Production Manager (Drama) / Rheolwr Cynhyrchu (Drama)
(Noddir gan / Sponsored by: BBC Studios)

James DeHaviland (The Lazarus Project)

Delmi Thomas (Doctor Who: The Giggle)

Mair Vining (The Winter King)

 

Rising Star / Seren Sy'n Codi
(Noddir gan / Sponsored by: Gorilla)

Daisy Brown

Lemarl Freckleton

Mared Jarman

Joshua M. G. Thomas

Dion Wyn

 

Presenter of the Year / Cyflwynydd y Flwyddyn

Sian Eleri (Paranormal: The Girl, the Ghost and the Gravestone)

Lisa Jên (Stori'r Iaith)

Sarra Elgan (Cwpan Rygbi Yr Byd)

Nick Servini (BBC Wales Today)

Emma Walford and Trystan Ellis-Morris (Prosiect Pum Mil)

 

Drama Performance / Perfformiad Drama
(Noddir gan / Sponsored by: Ffilm Cymru Wales)

Di Botcher (Casualty)

Rhodri Evan (Y Sŵn)

Ncuti Gatwa (Doctor Who: The Church on Ruby Road)

Nia Roberts (Pren ar y Bryn)

Eiry Thomas (Y Sŵn)

 

STUDENT UNDERGRADUATE / MYFYRWYR ISRADDEDIG

Animeiddio / Animation

(Noddir gan / Sponsored by: S4C)

The Closet (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Critter Caper (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Maybe (Coleg Y Cymoedd)

 

Comedi ac Adloniant / Comedy and Entertainment

Howard (Prifysgol Bangor University)

Penguin (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

The Struggles for Creative Consistency (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Drama

(Noddir gan / Sponsored by: Screen Alliance Wales)

Breakdown (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Disconnected (Prifysgol Aberyswyth University)

Maleficium (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Voicemail (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi SantUniversity of Wales Trinity Saint David)

Woe (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Ffeithiol – Ffurf Fer / Factual – Short Form 
(Noddir gan / Sponsored by: Boom Cymru)

Holm Sweet Home (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Safe As Houses (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Stamp Duty (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Achub y Blaned / Saving the Planet
(Noddir gan / Sponsored by: Whisper Cymru)

Fibres - The Roots of Industrial Hemp (Prifysgol Aberystwyth University)

Ode To Moss (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Gwobr Crefft Camera / Craft Award for Camera

(Noddir gan / Sponsored by: Gelert Post Production)

Penguin (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

 

STUDENT POSTGRADUATE / MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG

Drama

(Noddir gan / Sponsored by: Bad Wolf)

Black Veil (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Karbath Haveli (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Ffeithiol – Ffurf Hir / Factual – Long Form 
(Noddir gan / Sponsored by: BBC Cymru Wales)

A Bridge to Mundania (Prifysgol Caerdydd / Cardiff University)

A Ray of Hope: HAWFC – The Gym of Champions (Prifysgol Agored Cymru / Open University Wales)

 

Ffeithiol – Ffurf Fer / Factual – Short Form 

Dragons in Exile – the London Welsh Story (Prifysgol Metropolitan Caerdydd / Cardiff Metropolitan University

Finding His Rhythm - The Henry Godwin Story (Prifysgol Metropolitan Caerdydd / Cardiff Metropolitan University)

Portraying Islam (Prifysgol Cardiff University)

Rivers of Piss (Prifysgol Cardiff University)

Street To Sacramento - Mercedes' Story (Prifysgol Metropolitan Caerdydd / Cardiff Metropolitan University)

 

Gwobr Crefft Sain / Craft Award for Sound 

Amygdala (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

Associated Regional Term: 
Award Type: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Related Events

The prestigious RTS Awards are back! As before they are free to enter, and...
Mortimer
Wed, 03/07/2024

ENWEBIADAU RTS CYMRU WALES NOMINATIONS 2024