RTS Cymru Wales announce nominations for 2023 Awards

RTS Cymru Wales announce nominations for 2023 Awards

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Wednesday, 5th April 2023

We are very pleased to announce the nominations for the RTS Cymru Awards 2023, in partnership with Intel with HP.

This year, the awards are divided into four segments:
 
 • Student – Undergraduate
 • Student – Postgraduate
 • Industry – Production
 • Industry – Individuals
 
The final winners of each category will be announced during our event on 21 April 2023 at the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff. Each nominated entry will receive a ticket to the event and additional tickets can be purchased here:
 
Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi enwebiadau Gwobrau RTS Cymru 2023, mewn partneriaeth gydag Intel a HP. Eleni, rhennir y gwobrau yn bedair rhan:
 
 • Myfyrwyr – Israddedig
 • Myfyrwyr – Ôl-raddedig
 • Diwydiant – Cynhyrchu
 • Diwydiant – Unigolion
 
Bydd enillwyr terfynol pob categori yn cael eu cyhoeddi yn ein digwyddiad ar Ebrill 21 2023 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Bydd pob cais a enwebir yn derbyn tocyn i’r digwyddiad a gellir prynu tocynnau ychwanegol yma:- 
 

STUDENT - UNDERGRADUATE / MYFYRWYR - ISRADDEDIG

 

STUDENT – UNDERGRADUATE – ANIMATION 

MYFYRWYR – ISRADDEDIG – ANIMEIDDIAD 

 
 • Morlyn Sbwriel | Litter Lagoon (University of South Wales)
 • Tall Tails  (University of South Wales)
 • Under the Tides  (University of South Wales)
 

STUDENT – UNDERGRADUATE – DRAMA

MYFYRWYR – ISRADDEDIG – DRAMA

 
 • Benighted  (University of South Wales)
 • Vanishing Act  (University of South Wales)
 • The Youth  (University of South Wales)
 

STUDENT – UNDERGRADTUATE – FACTUAL

MYFYRWYR – ISRADDEDIG – FFEITHIOL

 
 • Hudson's Story (Cardiff and Vale College)
 • My Bike and Me (Cardiff and Vale College)
 • Ultimate Retro Party (Bangor University)
 

STUDENT - POSTGRADUATE / MYFYRWYR - ÔL-RADDEDIG 

 

STUDENT – POSTGRADUATE - ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

MYFYRWYR – ÔL-RADDEDIG -– AMGYLCHEDD A CHYNALIADWYEDD

 
 • At the Gate  (Aberystwyth University) 
 • Mushroom on Board (Cardiff Metropolitan University)
 • Saviours from Extinction (Cardiff University)
 
 

STUDENT – POSTGRADUATE – FACTUAL

MYFYRWYR – ÔL-RADDEDIG – FFEITHIOL

 

 • Harrison Walsh: Mind Over Matter (Cardiff Metropolitan University)
 • Life with Emotions (Bangor University)
 • Ride the Spine (Cardiff Metropolitan University)
 • Inside The Cardiff Devils (Cardiff Metropolitan University)
 

STUDENT – POSTGRADUATE – JOURNALISM

MYFYRWYR – ÔL-RADDEDIG – NEWYDDIADURIAETH

 
 • The Bread is Too Far Away (Cardiff University)
 • Invisible People (Cardiff University)
 • Takeaway rider: Life in the Fast Lane(Cardiff University)
 • Neighbours: The situation of Ukrainian refugees in Poland and the relationship with their hosts (Cardiff University)
 

STUDENT CRAFT AWARD FOR SOUND

GWOBR CREFFT MYFYRWYR AM SAIN

 
 • Matchiko (Bangor University)
 

INDUSTRY – PRODUCTION / DIWYDIANT – CYNHYRCHU 

 

CHILDREN’S / PLANT

 
 • Bex (S4C / Ceidog)
 • Deian a Loli ac Ysbryd y Nadolig (S4C / Cwmni Da)
 • Efaciwis (S4C / Wildflame)
 • Itopia (S4C / Boom Cymru)
 • Y Goleudy (S4C / Boom Plant)
 

COMEDY OR ENTERTAINMENT / COMEDI NEU ADLONIANT

 
 • Chris a'r Afal Mawr (S4C / Cwmni Da)
 • Hywel Gwynfryn yn 80 (S4C / Slam Media)
 • Prosiect Pum Mil (S4C / Boom Cymru)
 • Stereophonics - Live in Cardiff - We'll Keep a Welcome (BBC One / BBC Studios)
 

DIGITAL ORIGINAL / GWREIDDIOL DIGIDOL 

 
 • Building The Red Wall (EatSleep Media)
 • Celf Crys Cymru - The Art of the Wales Shirt (EatSleep Media)
 • Pen Petrol (S4C / RondoMedia)
 • Solo and Unsupported (Cwmni Da)
 

DRAMA

 
 • Casualty (BBC One / BBC Studios)
 • Dal Y Mellt (S4C / Vox Pictures)
 • His Dark Materials (BBC One / Bad Wolf)
 • Life and Death in the Warehouse (BBC Three / BBC One Wales / BBC Studios)
 • War of the Worlds (Canal Plus / Urban Myth Films)
 

FACTUAL / FFEITHIOL

 
 • Edward VIII: Britain’s Traitor King (Channel 4 / Yeti Television)
 • Miscarriage: The Hidden Loss (ITV Cymru Wales)
 • The Murder of Logan Mwangi (ITV / Multistory Media)
 • The Rescue: 54 Hours Under the Ground (BBC One / One Tribe)
 

NEWS (SHORT) / NEWYDDION (BYR)

 
 • The Afghan Children of the Urdd (Channel 4 / ITN)
 • Dean Thomas-Welch (ITV Cymru Wales)
 • Penrhys: A Cost of Living Crisis (Channel 4 / ITN)
 • Sexual Abuse at South Wales Fire Service Exposed (ITV News / ITN)
 

SPORTS DOCUMENTARY / RHAGLEN DDOGFEN CHWARAEON

 
 • The Race to Be Me (ITV Cymru Wales)
 • Together Stronger (BBC One Wales / Barn Media)
 • Tosh (Amazon Prime / EatSleep Media)
 • Two Sides (ITV / Whisper Cymru)
 

INDUSTRY - INDIVIDUAL / DIWYDIANT - UNIGOLION

 

DRAMA PERFORMANCE / PERFFORMIAD DRAMA

 
 • Rakie Ayola (for The Pact)
 • Di Botcher (for Casualty)
 • Aimee-Ffion Edwards (for Life and Death in the Warehouse)
 • Alexandra Roach (for Y Golau)
 • Joanna Scanlon (for Y Golau)
 
 

LOCATION MANAGER / RHEOLWR LLEOLIAD

 
 • Miglet Crichton (for His Dark Materials)
 • Baljinder Singh Sidhu (for Industry)
 

MULTISKILLED JOURNALISM OR PRODUCER / NEWYDDIADURAETH NEU GYNHYRCHWR AMLSGILEDIG

 
 • Tom Brown
 • Mike Griffiths
 • Carwyn Jones
 • Geraint Thomas
 

PRESENTER OF THE YEAR / CYFLWYNYDD Y FLWYDDYN

 
 • Andrea Byrne
 • Ruth Dodsworth
 • Elin Fflur
 • Chris Roberts
 • Nick Servini
 

PRODUCTION MANAGER (DRAMA) / RHEOLWR CYNHYRCHU (DRAMA)

 
 • James Custance (for Industry)
 • James Dehaviland (for Willow)
 • Mirna Kapetanovic-Kennedy (for His Dark Materials)
 
 

PRODUCTION MANAGER (FACTUAL) / RHEOLWR CYNHYRCHU (FFEITHIOL)

 
 • Lowri Farr (for Prosiect Pum Mil)
 • Fiona Francis (for various)
 

RISING STAR / SEREN NEWYDD

 
 • Luc Daley
 • Nest Jenkins
 • Gwïon Morris Jones
 • Lowri Williams

You are here

We are very pleased to announce the nominations for the RTS Cymru Awards 2023, in partnership with Intel with HP.