Mae Gwobrau RTS Cymru 2021 ar y ffordd!

Mae Gwobrau RTS Cymru 2021 ar y ffordd!

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Friday, 15th October 2021
Gwobrau RTS Cymru 2021

Mae'n bleser gan RTS Cymru Wales gyhoeddi bod ei gwobrau blynyddol yn dychwelyd yn dilyn seibiant yn 2021. 

Yn ogystal â dathlu'r gwaith gorau oll gan fyfyrwyr, mae RTS Cymru Wales yn ehangu ei gwobrau diwydiant a hefyd yn caniatáu i wneuthurwyr rhaglenni gyflwyno enwebiadau ar gyfer 2020 a 2021 i ddathlu o waith caled talent Cymru yn ystod cyfnod mwyaf heriol teledu.

Mae RTS Cymru Wales hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd digwyddiad wyneb-yn wyneb yn cael ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd gyda’r nos ar 8fed Ebrill 2022. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â'n haelodau, y diwydiant teledu Cymraeg, a'r myfyrwyr a fydd yn creu cynnwys y dyfodol at ei gilydd i ddathlu. Cyhoeddir manylion y digwyddiad hwnnw a sut i brynu tocynnau yn ystod y misoedd nesaf.

Bydd Gwobrau Myfyrwyr ar gyfer y categorïau canlynol gyda dyfarniadau ar wahân i israddedigion a raddedigion:

 • Animeiddiad
 • Drama
 • Ffeithiol
 • Newyddion a Chwaraeon
 • Cynaliadwyedd

Gellir dod o hyd i fanylion llawn y meini prawf fan hyn, a’r dyddiad cau yw 8 Tachwedd 2021.

Ar gyfer Gwobrau Diwydiant, gall gwneuthurwyr rhaglenni gyflwyno ddwywaith - unwaith ar gyfer rhaglenni a ddarlledwyd gyntaf yn 2020, ac unwaith ar gyfer rhaglenni a ddarlledwyd gyntaf yn 2021. Y categorïau yw:

 • Plant
 • Newyddion / Materion Cyfoes
 • Drama
 • Torri drwodd
  • Mae hon yn wobr i aelod o'r tîm

Yn ogystal, mae dau gategori newydd: 

 • Wedi'i wneud yn ystod y cyfnod cloi
  • Ar gyfer rhaglenni a wnaed yn 2020 o dan amgylchiadau’r cyfnod cloi
 • Cynnwys Digidol ffurf fer
  • Cynnwys o unrhyw genre a gomisiynwyd yn wreiddiol ar gyfer platfform ar-lein neu gymdeithasol

 Y dyddiad agor a chau ar gyfer pob cais yw dydd Llun 18 Hydref 2021 i ddydd Llun 31 Ionawr 2022.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn fan hyn.

Meddai Edward Russell, Cadeirydd RTS Cymru Wales:

“Mae’n bwysig i gynnwys gwobrau ar gyfer ein blwyddyn ‘goll’ fel y gallwn adlewyrchu cynnwys gafodd ei greu yn ystod cyfnod mwyaf heriol y diwydiant hyd yma.

Dangosodd 2020 wir bwysigrwydd teledu, boed ar gyfer newyddion, addysg neu adloniant, ac rydym eisiau rhoi’r sylw ar y rhai wnaeth y rhaglenni.

Rydym ni hefyd yn hynod o gyffrous i’ch gweld chi wyneb yn wyneb mewn noson ddifyr mewn lleoliad gwych, ac i roi cyfle i’r diwydiant ac i fyfyrwyr i ddathlu gyda’i gilydd.”

You are here

Mae'n bleser gan RTS Cymru Wales gyhoeddi bod ei gwobrau blynyddol yn dychwelyd yn dilyn seibiant yn 2021.