RTS Cymru Wales Awards 2021

RTS Cymru Wales is delighted to announce the return of its annual awards, following a break in 2021.

Mae'n bleser gan RTS Cymru Wales gyhoeddi bod ei gwobrau blynyddol yn dychwelyd yn dilyn seibiant yn 2021. 

As well as celebrating the very best work by students, RTS Cymru Wales is expanding its industry awards and also allowing programme makers to submit nominations for 2020 and 2021 to celebrate Welsh talent’s hard work during television’s most challenging period.

RTS Cymru Wales is also pleased to announce that an in-person event will take place at the Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff on the evening of 8th April 2022. We are very much looking forward to bringing together our members, the Welsh TV industry and the students who will be the content makers of the future for a celebratory event. Details of that event and how to purchase tickets will be announced in the coming months.

 

Yn ogystal â dathlu'r gwaith gorau oll gan fyfyrwyr, mae RTS Cymru Wales yn ehangu ei gwobrau diwydiant a hefyd yn caniatáu i wneuthurwyr rhaglenni gyflwyno enwebiadau ar gyfer 2020 a 2021 i ddathlu o waith caled talent Cymru yn ystod cyfnod mwyaf heriol teledu.

Mae RTS Cymru Wales hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd digwyddiad wyneb-yn wyneb yn cael ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd gyda’r nos ar 8fed Ebrill 2022. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â'n haelodau, y diwydiant teledu Cymraeg, a'r myfyrwyr a fydd yn creu cynnwys y dyfodol at ei gilydd i ddathlu. Cyhoeddir manylion y digwyddiad hwnnw a sut i brynu tocynnau yn ystod y misoedd nesaf.

 

RTS Cymru Wales is delighted to announce the return of its annual awards, following a break in 2021.

Mae'n bleser gan RTS Cymru Wales gyhoeddi bod ei gwobrau blynyddol yn dychwelyd yn dilyn seibiant yn 2021.