It's Christmas Quiz time!

It's Christmas Quiz time!

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Tuesday, 8th November 2022

Our legendary Christmas quiz is back! It's your chance to impress your colleagues and friends with your detailed and impressive knowledge of the TV industry. 

Host Sam Cook will challenge you with both serious, and possibly not-so-serious, questions.

So get together with up to five colleagues and friends to form a team at Tramshed Tech on 14 December at 6.30pm. (Due to the venue layout teams will be limited to five people each). 

Your ticket entitles you to a free drink and a mince pie. 

Tickets are free for RTS members but cost £5 for non-members. 

But hurry as places are limited and going fast!


Cynhelir ein cwis Nadolig chwedlonol eleni yn y Tramshed Tech ar 14 Rhagfyr am 6.30pm. 

Dyma'ch cyfle chi i greu argraff ar eich cydweithwyr a'ch ffrindiau gyda'ch gwybodaeth fanwl a thrawiadol o'r diwydiant teledu. Bydd y gwesteiwr Sam Cook yn eich herio gyda chwestiynau difrifol ac o bosib ddim mor ddifrifol.

Felly dewch at eich gilydd gyda hyd at bump o gydweithwyr a ffrindiau i ffurfio tîm. (Oherwydd y cynllun y lleoliad bydd timau yn gyfyngedig i bump o bobl yr un). Mae eich tocyn yn rhoi'r hawl i ddiod am ddim – a mins pei!

Mae tocynnau am ddim i aelodau RTS ond yn costio £5 i'r rhai nad ydynt yn aelodau. 

Ond brysiwch gan fod llefydd yn brin ac yn mynd yn gyflym!

You are here

Our legendary Christmas quiz is back! It's your chance to impress your colleagues and friends with your detailed and impressive knowledge of the TV industry.