His Dark Materials: Season 3 special preview event

His Dark Materials: Season 3 special preview event

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Friday, 4th November 2022

RTS Cymru Wales is proud to offer an opportunity to watch an exclusive early screening of episode one of the upcoming third and final series of His Dark Materials.  

The series will be shown on BBC One in the UK later this year.  

Join us at the Atrium, University of South Wales, in Cardiff on Thursday 24 November for the screening, followed by a Q&A with the team from Screen Alliance Wales and Bad Wolf – to discuss how this production was produced from script to screen and everything in between! 

Screen Alliance Wales will also provide insights into how their training and education programme supported the production, along with what it means to be a Screen Alliance Wales trainee. 

His Dark Materials is Bad Wolf production for BBC and HBO.  

  • Book your ticket here

  • Tickets are free for RTS members but cost £5 for non-members

 
Mae RTS Cymru Wales yn falch i gynnig y cyfle i wylio dangosiad cynnar ecsgliwsif o bennod un o'r drydedd gyfres a'r olaf o His Dark Materials.  

Bydd y gyfres yn cael ei dangos yn y DU ar BBC One yn ddiweddarach eleni.  

Ymunwch â ni yn yr Atrium, Prifysgol De Cymru, yng Nghaerdydd ddydd Iau 24 Tachwedd ar gyfer y sgrinio, ynghyd â sesiwn holi ac ateb gyda'r tîm o Screen Alliance Wales a Bad Wolf i drafod sut cafodd y cynhyrchiad hwn ei gynhyrchu o sgript i sgrin a phopeth rhyngddynt! 

Bydd Screen Alliance Wales hefyd yn cynnig cipolwg ar sut roedd eu rhaglen hyfforddi ac addysg yn cefnogi'r cynhyrchiad ar hyd y ffordd o'r dechrau i'r diwedd a beth mae'n ei olygu i fod yn hyfforddai Screen Alliance Wales.

Cynhyrchir His Dark Materials gan Bad Wolf Productions ar gyfer BBC a HBO.  

  • Archebwch eich tocyn nawr
  • Cynigir tocynnau am ddim i aelodau RTS, ac am £5 i bawb arall

You are here

RTS Cymru Wales is proud to offer an opportunity to watch an exclusive early screening of episode one of the upcoming third and final series of His Dark Materials.