His Dark Materials: Season 3 special preview

His Dark Materials: Season 3 special preview

Thursday, 24 November, 2022
6.30pm

Location

The ATRiuM
University of south Wales
86-88 Adam Street
Cardiff
CF24 2FN
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Centre Event
Screening

RTS Cymru Wales is proud to offer an opportunity to watch an exclusive early screening of episode one of the upcoming third and final series of His Dark Materials.  

The series will be shown on BBC One in the UK later this year.  

Join us at the Atrium, University of South Wales, in Cardiff on Thursday 24 November for the screening, followed by a Q&A with the team from Screen Alliance Wales and Bad Wolf – to discuss how this production was produced from script to screen and everything in between! 

Screen Alliance Wales will also provide insights into how their training and education programme supported the production, along with what it means to be a Screen Alliance Wales trainee. 

His Dark Materials is Bad Wolf production for BBC and HBO.  

  • Tickets are free for RTS members but cost £5 for non-members

 
Mae RTS Cymru Wales yn falch i gynnig y cyfle i wylio dangosiad cynnar ecsgliwsif o bennod un o'r drydedd gyfres a'r olaf o His Dark Materials.  

Bydd y gyfres yn cael ei dangos yn y DU ar BBC One yn ddiweddarach eleni.  

Ymunwch â ni yn yr Atrium, Prifysgol De Cymru, yng Nghaerdydd ddydd Iau 24 Tachwedd ar gyfer y sgrinio, ynghyd â sesiwn holi ac ateb gyda'r tîm o Screen Alliance Wales a Bad Wolf i drafod sut cafodd y cynhyrchiad hwn ei gynhyrchu o sgript i sgrin a phopeth rhyngddynt! 

Bydd Screen Alliance Wales hefyd yn cynnig cipolwg ar sut roedd eu rhaglen hyfforddi ac addysg yn cefnogi'r cynhyrchiad ar hyd y ffordd o'r dechrau i'r diwedd a beth mae'n ei olygu i fod yn hyfforddai Screen Alliance Wales.

Cynhyrchir His Dark Materials gan Bad Wolf Productions ar gyfer BBC a HBO.  

  • Cynigir tocynnau am ddim i aelodau RTS, ac am £5 i bawb arall
Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

University of south Wales
86-88 Adam Street
Cardiff
CF24 2FN
United Kingdom

Related Events

This multi award-winning, three-part documentary series from Candour...
Leeds
Wed, 31/01/2024
Cwis Nadolig Christmas Quiz
Pendyris Street
Tue, 12/12/2023
RTS Cymru Wales is delighted to announce a screening of the new ITV X...
Adamsdown
Thu, 07/12/2023
    RTS Republic of Ireland is delighted to present...
Tue, 05/12/2023

RTS Cymru Wales is proud to offer an opportunity to watch an exclusive early screening of episode one of the upcoming third and final series of His Dark Materials.