Eisteddfod Genedlaethol - Cyfarwyddwyr y Dyfodol

Eisteddfod Genedlaethol - Cyfarwyddwyr y Dyfodol

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
By Hywel Wiliam a Tim Hartley,
Tuesday, 16th August 2016
The Sinemaes tent (Cinema on the Eisteddfod field)
The Sinemaes tent (Cinema on the Eisteddfod field)

Hywel Wiliam, Begw Dafydd Roberts, Eryl Huw Philips, Cian Dafydd Roberts, Gethin Cennin Williams, Hedydd Ioan, and Tim Hartley

"Weithiau mae'r delweddau fwyaf ysbrydoledig yn cael eu creu drwy hap a damwain", awgrymodd y Cyfarwyddwr Eryl Huw Philips mewn trafodaeth gyda gwneuthurwyr ffilmiau ifanc yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.  Cynhaliwyd digwyddiad 'Cyfarwyddwyr y Dyfodol' yn 'Sinemaes', sinema mewn tipi ar faes yr Eisteddfod (chwith), a oedd yn cynnwys 50 o ddigwyddiadau dros wyth diwrnod mewn partneriaeth gan gynnwys RTS Cymru, BAFTA Cymru, Ffilm Hub Cymru, BFI Net.Work, Chapter, Ffilm Cymru Wales, ac Archif  Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru.

Graddiodd Philips fel actor ond symudodd yn ddiweddarach i gyfarwyddo a chynhyrchu.  Ymhlith ei gredydau mae'r ddrama S4C wleidyddol Byw Celwydd, The Indian Doctor, a drama Michael Sheen, The Gospel of Us.  Roedd e'n siarad â Hedydd Ioan, sy'n 13 mlwydd oed a chynhyrchydd y ffilm, Bywyd, enillydd yng Ngŵyl Zoom Cymru eleni, a ddangoswyd yn ystod y drafodaeth.  Awgrymodd Philips fod un olygfa, o bupur coch yn cael ei dorri, yn cysylltu â delwedd o'r ardd fotaneg a oedd i'w weld yn ddiweddarach yn y ffilm, ond cyfaddefodd Ioan mae'n debyg mai damwain oedd hyn.  Ond fe gytunodd, fodd bynnag, bod y ffordd orau i ddysgu am ffilm yw cynhyrchu un.

Y panelwyr eraill, a oedd hefyd yn aelodau o'r clwb ffilm eithriadol yn Nyffryn Nantlle oedd Begw Dafydd Roberts (11), a oedd yn gweithio ar ffilm ei hun am ymosodiad estron, Cian Dafydd Roberts (13), a Gethin Cennin Williams (13), a gymerodd ran yn y tair ffilm fer a ddangoswyd yn ystod y drafodaeth.  Mae'r grŵp wedi ennill un ar ddeg o wobrau ac enwebiadau dros y ddwy flynedd diwethaf mewn gwyliau ffilm ieuenctid.  Yn ogystal, yng Ngwyl Zoom eleni, enillodd Ioan ddwy wobr gyntaf a'r ail le yn y wobr ar gyfer y person ifanc sy'n dangos yr addewid fwyaf.  Mewn cyfarfod a'r teitl "Cyfarwyddwyr y dyfodol", mae gwneud ffilmiau yng Nghymru yn ymddangos i fod mewn dwylo da.
 

You are here