RTS Cymru Wales at the National Eisteddfod 2018

RTS Cymru Wales at the National Eisteddfod 2018

Monday, 6 August, 2018 to Saturday, 11 August, 2018

Location

Sinemaes
Eisteddfod Genedlaethol
Cardiff Bay
CARDIFF
CF99 1NA
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Centre Event

The 2018 National Eisteddfod will be held in Cardiff Bay.  Unlike previous years, entry to the Eisteddfod will be free of charge.

RTS Cymru Wales events will be held in the Sinemaes (Pop-Up Cinema) tent, which will be sited next to The Senedd, on the right of this map (PDF file).

6 August, 2.30pm–4.00pm:
“Ydy’r Cymry’n Ddoniol ?”
Comedi ar y Teledu: trafodaeth wedi ei chadeirio gan Sioned Wiliam (BBC Radio 4), gydag Elen Rhys (S4C), Barry Jones (Cwmni Da), a Daniel Glyn (Made in Cardiff).
“Are the Welsh Funny?”
Comedy on Television: a discussion chaired by Sioned Wiliam (BBC Radio 4), with Elen Rhys (S4C), Barry Jones (Cwmni Da), and Daniel Glyn (Made in Cardiff).

11 August, 2.30pm–4.30pm:
Dal: Yma/Nawr: dangosiad a thrafodaeth i’w ddilyn wedi ei chadeirio gan Heledd Hardy gyda’r cyfarwyddwr Marc Evans a’r cynhyrchydd, Ynyr Williams.
Dal: Yma/Nawr: screening followed by a discussion and question and answer session chaired by Heledd Hardy, with director Marc Evans and producer Ynyr Williams.

Mynediad am ddim – does dim angen bod yn aelod o’r RTS
Free entry – no need to be an RTS Member

Mi fydd y ddau ddigwyddiad yn yr iaith Gymraeg ond mi fydd cyfieithu ar y pryd ar gael.
Both events will be in Welsh, but simultaneous translation will be available.

Mae Sinemaes yn cynnig gweithgareddau cysylltiedig â ffilm, dangosiadau, dangosiadau cyntaf a dosbarthiadau meistr drwy'r wythnos.  (Gwyliwch yr amserlen)

Sinemaes offers film-related activities, screenings, premieres and masterclasses throughout the week.  (See the timetable)

 

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

Eisteddfod Genedlaethol
Cardiff Bay
CARDIFF
CF99 1NA
United Kingdom

Related Events

Lighting big events for television presents plenty of challenges to the TV...
Calcot
Thu, 26/07/2018