RTS Cymru Wales at the National Eisteddfod 2018

RTS Cymru Wales at the National Eisteddfod 2018

Monday, 6 August, 2018 to Saturday, 11 August, 2018

Location

Sinemaes
Eisteddfod Genedlaethol
Cardiff Bay
CARDIFF
CF99 1NA
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Centre Event

The 2018 National Eisteddfod will be held in Cardiff Bay.  Unlike previous years, entry to the Eisteddfod will be free of charge.

RTS Cymru Wales events will be held in the Sinemaes (Pop-Up Cinema) tent, which will be sited next to The Senedd, on the right of this map (PDF file).

Llun 6 Awst, 2.30pm–4.00pm
“Ydy’r Cymry’n Ddoniol ?”
Comedi ar y Teledu: trafodaeth wedi ei chadeirio gan Sioned Wiliam (BBC Radio 4) gydag Elen Rhys (S4C), Barry Jones (Cwmni Da), a Rhys Gwynfor (Antena).
Monday 6 August, 2.30pm–4.00pm
“Are the Welsh Funny?”
Comedy on Television: a discussion chaired by Sioned Wiliam (BBC Radio 4) with Elen Rhys (S4C), Barry Jones (Cwmni Da), and Rhys Gwynfor (Antena).

Sadwrn 11 Awst, 2.30pm–4.30pm
Dal: Yma/Nawr: dangosiad o’r ffilm gyfareddol hon a’i phortread trawiadol o daith drwy farddoniaeth Gymraeg, a thrafodaeth i ddilyn gyda’r cyfarwydddwr Marc Evans, yr uwch gynhyrchydd, Ed Thomas, a’r cynhyrchydd, Ynyr Williams.  Mi fydd y sgwrs yn cael ei chadeirio gan Heledd Hardy (Prifysgol De Cymru/Coleg Cymraeg Cenedlaethol).
Saturday 11 August, 2.30pm–4.30pm
Dal: Yma/Nawr: a screening of this mesmerising film of a journey through the magic of Welsh poetry, followed by a discussion and question and answer session chaired by Heledd Hardy (University of South Wales/Coleg Cymraeg Cenedlaethol), with director Marc Evans, executive producer Ed Thomas, and producer Ynyr Williams.

Mynediad am ddim – does dim angen bod yn aelod o’r RTS
Free entry – no need to be an RTS Member

Mi fydd y ddau ddigwyddiad yn yr iaith Gymraeg, ac mi fydd cyfieithu ar y pryd ar gael.
Both events will be in Welsh, but simultaneous translation will be available.

Mae Sinemaes yn cynnig gweithgareddau cysylltiedig â ffilm, dangosiadau, dangosiadau cyntaf a dosbarthiadau meistr drwy'r wythnos.  (Gwyliwch yr amserlen)

Sinemaes offers film-related activities, screenings, premieres and masterclasses throughout the week.  (See the timetable)

 

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Location Details

Eisteddfod Genedlaethol
Cardiff Bay
CARDIFF
CF99 1NA
United Kingdom

Related Events

Brothers of Italy production shot
The Isle of Man premiere of Brothers of Italy, a short drama shot on...
Douglas
Mon, 25/03/2019
Josh and Wisebuddah logo
This is the session to discover everything you ever wanted to know about...
London
Wed, 20/03/2019
Logo who do you think you are
First launched on the BBC in 2004, Who do You think You Are? has...
London
Wed, 06/03/2019
Jane Tranter, Bad Wolf Productions
2 Central Square
Wed, 27/02/2019