RTS Cymru Wales Cwis Nadolig Christmas Quiz

RTS Cymru Wales Cwis Nadolig Christmas Quiz

Tuesday, 12 December, 2023
6.30pm

Location

Pendyris Street
Cardiff
CF11 6QP
United Kingdom
Phone: 029 2023 5555
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Cwis Nadolig Christmas Quiz

Our legendary Christmas Quiz will be held this year at the Tramshed Tech on 12 December at 6.30pm. This is your chance to impress your colleagues and friends with your detailed and impressive knowledge of the TV industry. Host Edward Russell will challenge you with both serious and possibly not so serious questions.  So get together with up to five colleagues and friends to form a team. (Due to the venue layout teams will be limited to five people each).  Your ticket entitles you to a free drink and a mince pie. Tickets are £5.

But hurry as places are limited and going fast! 

(Please note tickets have to be booked in advance)

 

Cynhelir ein Cwis Nadolig chwedlonol eleni yn y Tramshed Tech ar 12 Rhagfyr am 6.30pm. Dyma'ch cyfle chi i greu argraff ar eich cydweithwyr a'ch ffrindiau gyda'ch gwybodaeth fanwl a thrawiadol o'r diwydiant teledu. Bydd y gwesteiwr Edward Russell yn eich herio gyda chwestiynau difrifol ac o bosib ddim mor ddifrifol. Felly dewch at eich gilydd gyda hyd at bump o gydweithwyr a ffrindiau i ffurfio tîm. (Oherwydd y cynllun y lleoliad bydd timau yn gyfyngedig i bump o bobl yr un).  Mae eich tocyn yn rhoi'r hawl i ddiod am ddim a mins pei. Mae tocynnau yn costio £5.

Ond brysiwch gan fod llefydd yn brin ac yn mynd yn gyflym!

(Sylwer: mae angen archebu tocynnau o flaen llaw)

Associated Regional Term: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Related Events

There are no events coming up at the moment. Check back again soon or become a member to gain free entry and notifications to events..

Cwis Nadolig Christmas Quiz