RTS Cymru ac S4C - RTS Cymru and S4C

RTS Cymru ac S4C - RTS Cymru and S4C

Wednesday, 21 October, 2020
6.00pm - 7.00pm

Location

RTS Zoom Online
United Kingdom
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Centre Event

Ar ddiwedd ei chwe mis cyntaf fel Cadeirydd S4C, bydd Rhodri Williams yn sgwrsio gyda Gohebydd Cyfryngau a’r Celfyddydau BBC Cymru Wales, Huw Thomas.

Bydd cyfle ichi ofyn eich cwestiynau eich hunain o flaen llaw ac yn ystod y digwyddiad.

As his first six months as Chair of S4C draws to a close, Rhodri Williams will be in conversation with BBC Cymru Wales’ Media and Arts Correspondent Huw Thomas.

There will be an opportunity to ask your own questions both beforehand and during the event.

 

Event Details:

Zoom a Facebook ac ar gael wedi’r digwyddiad ar YouTube - Zoom and Facebook and available to view afterwards on YouTube

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer y sesiwn hwn.

Simultaneous interpretation will be available for this session.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Related Events

There are no events coming up at the moment. Check back again soon or become a member to gain free entry and notifications to events..

Ar ddiwedd ei chwe mis cyntaf fel Cadeirydd S4C, bydd Rhodri Williams yn sgwrsio gyda Gohebydd Cyfryngau a’r Celfyddydau BBC Cymru Wales, Huw Thomas.

Bydd cyfle ichi ofyn eich cwestiynau eich hunain o flaen llaw ac yn ystod y digwyddiad.

As his first six months as Chair of S4C draws to a close, Rhodri Williams will be in conversation with BBC Cymru Wales’ Media and Arts Correspondent Huw Thomas.

There will be an opportunity to ask your own questions both beforehand and during the event.