Owain Wyn Evans: In conversation / Y sgwrs

Owain Wyn Evans: In conversation / Y sgwrs

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Tuesday, 10th November 2020

Owain Wyn Evans is a Welsh journalist, presenter, weather person and drummer and he’s in conversation with RTS Cymru to talk about his career.

Starting his career as a children’s presenter for Welsh language programmes on S4C, Owain will be discussing his exciting career which has taken him across the UK, and he is currently senior weather presenter for the BBC’s North West Tonight.

Owain is a proud supporter of the LGBT community and is also a semi-professional drummer. In fact, he might well be treating us to a drum-along to one of his Welsh heroes during the interview.

Mae Owain Wyn Evans yn newyddiadurwr, yn ddarlledwr, yn gyflwynydd tywydd ac yn ddrymiwr, ac mae e’n trafod ei yrfa mewn sgwrs gydag RTS Cymru.

Dechreuodd Owain ei yrfa fel cyflwynydd rhaglenni plant ar S4C, a bydd yn siarad am ddatblygiad ei yrfa gyffrous, sydd wedi golygu gweithio ledled y DU. Ar hyn o bryd, mae’n brif gyflwynydd tywydd ar raglen y BBC, North West Tonight.

Mae Owain yn gefnogwr balch o’r gymuned LGBT, ac mae e hefyd yn ddrymiwr lled-broffesiynol. Digon posib y bydd yn cyfeilio i un o’i arwyr Cymreig yn ystod y cyfweliad …

You are here

Owain Wyn Evans is a Welsh journalist, presenter, weather person and drummer and he’s in conversation with RTS Cymru to talk about his career.