Enillwyr! Winners!

Enillwyr! Winners!

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Sunday, 14th April 2024

The Royal Television Society Cymru Wales returned again to the Royal Welsh College of Music and Drama for a glittering annual awards ceremony – celebrating the very best in content made by students and industry professionals over the past year. 

And the winners were…

Dychwelodd Cymdeithas Deledu Frenhinol Cymru Wales i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer ei seremoni wobrwyo flynyddol – gan ddathlu’r cynnwys gorau oll a wnaed gan fyfyrwyr a'r diwydiant professiynol dros y flwyddyn ddiwethaf.

A’r enillwyr oedd…

 

INDUSTRY AWARDS

Comedy or Entertainment / Comedi neu Adloniant

A Special School

(Slam Media / BBC Wales/Network)

 

Digital Original / Gwreiddiol Digidol

Bwmp

(Octagon Content / S4C Hansh)

 

Factual / Ffeithiol

Rhod Gilbert; A Pain in the Neck

(Kailash Films / Channel 4)

 

Children’s / Plant

My Life: I was Bullied

(Yeti Television / CBBC)

 

News (short) / Newyddion (byr)

Argyfwng Twrci a Syria

(S4C)

 

Sports Documentary / Rhaglen Ddogfen Chwaraeon

Ifan Phillips: Y Cam Nesaf

(Whisper Cymru / S4C)

 

Drama

Men Up

(Quay Street Productions, Boom / BBC One)

 

Location Manager / Rheolwr Lleoliad

Iwan Roberts

(Doctor Who: The Church on Ruby Road)

 

Multiskilled Journalism or Production / Newyddiaduraeth neu Gynhyrchiad aml-sgiliau

Lydia Griffith/Siôn Jenkins

(Y Byd ar Bedwar: Ymchwiliad Ian Wyn-Jones)

 

Production Manager (Factual) / Rheolwr Cynhyrchu (Ffeithiol)

Francesca Barbieri

(One Tribe TV)

 

Production Manager (Drama) / Rheolwr Cynhyrchu (Drama)

Mair Vining

(The Winter King)

 

Rising Star / Seren Sy'n Codi

Mared Jarman

 

Presenter of the Year / Cyflwynydd y Flwyddyn

Sarra Elgan

(Cwpan Rygbi Yr Byd)

 

Drama Performance / Perfformiad Drama

Di Botcher

(Casualty)

 

Gwobrau Arbennig / Special Awards

Pobol Y Cwm

Lis Miles

Robin Davies-Rollinson

 

 

STUDENT UNDERGRADUATE / MYFYRWYR ISRADDEDIG

Animation/Animeiddiad

The Closet (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Comedi ac Adloniant / Comedy and Entertainment

The Struggles for Creative Consistency (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Drama

Woe (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Ffeithiol – Ffurf Fer / Factual – Short Form

Holm Sweet Home (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Achub y Blaned / Saving the Planet

Fibres - The Roots of Industrial Hemp (Prifysgol Aberystwyth University)

 

Gwobr Crefft Camera / Craft Award for Camera

Penguin (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

STUDENT POSTGRADUATE / MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG

Drama

Black Veil (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Ffeithiol – Ffurf Hir / Factual – Long Form 

A Bridge to Mundania (Prifysgol Caerdydd / Cardiff University)

 

Ffeithiol – Ffurf Fer / Factual – Short Form

Portraying Islam (Prifysgol Cardiff University)

 

Gwobr Crefft Sain / Craft Award for Sound

Amygdala (Prifysgol De Cymru / University of South Wales)

 

Llongyfarchiadau i ein holl enillwyr! Congratulations to all our winners!

You are here