Edward Russell wedi’i enwi yn Gadeirydd newydd RTS Cymru Wales

Edward Russell wedi’i enwi yn Gadeirydd newydd RTS Cymru Wales

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Tuesday, 5th May 2020

Mae cangen Cymru o’r Gymdeithas Frenhinol Teledu (RTS) wedi cyhoeddi Edward Russell yn Gadeirydd newydd.

Mae'n cymryd yr awenau yn sgil Judith Winnan sydd wedi camu o'r rôl ar ôl tair mlynedd lwyddiannus.

Cafodd Edward, sydd wedi bod yn aelod o bwyllgor RTS Cymru ers 2018, ei gadarnhau i'r swydd yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol Canolfan Cymru yr RTS *. Bydd yn arwain y pwyllgor yn ei rôl o hyrwyddo'r elusen a'i gweithgareddau yng Nghymru. 

Gydag 20 mlynedd o brofiad yn niwydiant teledu’r DU, mae Edward ar hyn o bryd yn ddarlithydd mewn Marchnata Teledu ac yn gynhyrchydd ar gyfer Tiny Rebel Games lle mae’n rhan o’r tîm sy’n gweithio ochr yn ochr ag Aardman i greu antur ryngweithiol newydd ar gyfer hoff animeiddiad Wallace & Gromit.

Dechreuodd ei yrfa deledu yn uned Fiction Lab y BBC fel cynhyrchydd Ar-lein ar gyfer Top of the Pops. Yn ddiweddarach, ymunodd â BBC Cymru Wales fel rheolwr brand Doctor Who, gan oruchwylio marchnata a chyhoeddusrwydd a hefyd ochr fasnachol y brand.

Ar ei benodiad, dywedodd Edward:

“Mae’n anrhydedd cael dilyn Judith Winnan, a fu’n llwyddiannus iawn fel Cadeirydd yn  cynnwys arwain ein Gwobrau diwydiant hynod lwyddiannus cyntaf ym mis Chwefror. Rwy’n mawr obeithio y gallaf gynnal y safonau uchel y mae wedi’u gosod ar gyfer y Ganolfan. ”

Daw Edward yn Gadeirydd Canolfan Cymru wrth i'r diwydiant teledu wynebu cyfnod o aflonyddwch ac ansicrwydd digynsail.

“Mae’r amseroedd cythryblus hyn yn cynnig heriau i bob sefydliad, yn anad dim yn RTS Cymru, lle rydym wedi ymfalchïo mewn cynnal digwyddiadau proffil uchel, poblogaidd a phwysig yng Nghymru,” meddai. 

“Mewn man lle mae pawb yn cydnabod pwysigrwydd teledu fel arf pwerus i’n diddanu a’n wybodu, rydym am feddwl sut y gallwn ddefnyddio technolegau newydd i aros yn gysylltiedig. 

“Gallai hynny fod ar ffurf digwyddiadau ar-lein, fel dosbarthiadau meistr, cyfweliadau neu gwisiau tafarn rhithwir. Rydyn ni hefyd eisiau sicrhau ein bod ni'n cynnig cefnogaeth i gydweithwyr yn y diwydiant a allai fod yn wynebu heriau penodol yn ystod y cyfnod anhygoel o anodd hwn."  

Mae pwyllgor RTS Cymru yn cynnwys grŵp amrywiol o weithwyr proffesiynol teledu sydd â sgiliau a phrofiad cyflenwol ac eang. Maent yn gweithio'n wirfoddol.

Am fanylion aelodau pwyllgor RTS Cymru, cliciwch yma.

Nodyn i Olygyddion
O seremonïau gwobrwyo i ddadleuon bywiog, mae'r RTS yn elusen addysgol sy'n croesawu pob agwedd ar deledu ac sy'n agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfrwng. Mae ganddo 15 canolfan genedlaethol / ranbarthol ledled y DU. Mae'r aelodaeth yn dechrau ar £65 y flwyddyn ac yn cynnwys ystod o fuddion.

* Wedi'i gynnull trwy Zoom.

You are here

Mae cangen Cymru o’r Gymdeithas Frenhinol Teledu (RTS) wedi cyhoeddi Edward Russell yn Gadeirydd newydd.

Mae'n cymryd yr awenau yn sgil Judith Winnan sydd wedi camu o'r rôl ar ôl tair mlynedd lwyddiannus.