Ac enwebiadau 2020 yw...

Ac enwebiadau 2020 yw...

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Sunday, 2nd February 2020
Bydd Gwobrau RTS Cymru 2020 yn cael eu cynnal ddydd Iau, 27ain Chwefror yn Cineworld Caerdydd

English

Cyhoeddi rhestrau byr ar gyfer Gwobrau RTS Cymru 2020

Heddiw, cyhoeddodd y Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) yng Nghymru enwebiadau ar gyfer eu gwobrau 2020, gan ddathlu'r cynnwys gorau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant teledu a myfyrwyr sy'n gwneud ffilmiau yng Nghymru.

Bydd Gwobrau RTS Cymru 2020 yn cael eu cynnal ddydd Iau, 27ain Chwefror yn Cineworld yng Nghaerdydd. Bydd y noson yn cael ei arwain gan y cyflwynwyr teledu poblogaidd, Sean Fletcher a Ruth Wignall.

Mae RTS Cymru Wales hefyd yn falch iawn o gyhoeddi mai Whisper Cymru, yr arbenigwr chwaraeon a cynhyrchu digwyddiadau byw, fydd Partner Teitl y gwobrau eleni.

Yn ogystal ag anrhydeddau y myfyrwyr hirsefydlog, mae'r gwobrau blynyddol wedi'u hymestyn eleni i ganiatáu i ddarlledwyr a chynhyrchwyr annibynnol gyflwyno ceisiadau yn y categorïau Diwydiant newydd:

 • Drama
 • Ffeithiol
 • Plant
 • Newyddion a Materion Cyfoes
 • Y wobr Breakthrough

Dewiswyd y rhestrau byr gan reithgorau arbenigol, sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant darlledu a’r byd addysg, ar gyfer pob un o'r categorïau.

Dywedodd Judith Winnan, Cadeirydd RTS Cymru Wales: 

“Rydyn ni wrth ein boddau â safon uchel a nifer uchel y ceisiadau yn ystod blwyddyn gyntaf ein Gwobrau Diwydiant. Mae’r Gwobrau Myfyrwyr, sydd bellach yn eu 25ain blwyddyn, yn parhau i danlinellu cyfoeth talent ifanc yng Nghymru.”

Ychwanegodd: 

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Whisper Cymru a’n noddwyr eraill am eu cefnogaeth.” 

Enwebiadau Diwydiant 

Drama:

 • In My Skin (Expectation Entertainment ar gyfer BBC Cymru Wales)
 • Merched Parchus (Ie Ie ar gyfer s4C)
 • Pili Pala (Triongl ar gyfer S4C)

Ffeithiol:

 • Code Blue (Shiver Cymru ar gyfer ITV)
 • The Incurable Optimist (Kailash Films ar gyfer BBC Cymru Wales)
 • Priodas Pum Mil (Boom Cymru ar gyfer S4C)
 • 1900 Island (Wildflame ar gyfer BBC Cymru Wales)

Plant:

 • Deian a Loli (Cwmni Da ar gyfer S4C)
 • Going For Gold (Yeti Television ar gyfer CBBC)
 • Prosiect Z (Boom Cymru ar gyfer S4C)
 • Shane the Chef (HoHo Entertainment & Clothcat Animation ar gyfer Channel 5 & S4C) 

Newyddion & Materion Cyfoes:

 • Y Byd Ar Bedwar (ITV Cymru Wales ar gyfer S4C) 
 • Ein Byd (ITV Cymru Wales ar gyfer S4C)
 • Newid Hinsawdd, Newid Byd (Teledu Tinopolis Cymru ar gyfer S4C)
 • Wales Investigates ( BBC Cymru Wales)

Gwobr Breakthrough:

 • Toby Cameron
 • Elen Davies
 • Mo Jannah
 • Hanna Jarman a Mari Beard

Enwebiadau Myfyrwyr

Drama:

 • D.O.A.L [Department of Affordable Living] (Prifysgol De Cymru)
 • The Midnight Court and Other Aislings (Prifysgol De Cymru)
 • Retribution (Coleg y Cymoedd)

Ffeithiol:

 • Elis Derby: Fi ac OCD (Prifysgol Bangor)
 • Rutted Fields ((Prifysgol Aberystwyth)
 • Sex, Love and Lectures (Prifysgol De Cymru)

Ffurf Fer:

 • Locomotion (Prifysgol De Cymru)
 • Stranded (Prifysgol De Cymru)
 • Where r u? (Prifysgol Bangor)

Ôl-Raddedig:

 • Ewan Allman (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Host or Hostile? (Prifysgol Caredydd)
 • Searching for Happiness (Prifysgol Bangor)

Mae tocynnau ar gyfer y seremoni wobrwyo wedi gwerthu allan.

 • Croeso: 6.30pm-7.30pm
 • Seremoni wobrwyo: 7.30pm-8.30pm 
 • Archebwch yma

You are here

English

Cyhoeddi rhestrau byr ar gyfer Gwobrau RTS Cymru 2020